Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ vui lòng xin liên hệ:
Ngô Văn Ngọc
SĐT: 0888 836 885
Email: [email protected]

Thông tin tài khoản ngân hàng

  • Vietcombank:

STK: 0451000272483
Chủ TK: Ngô Văn Ngọc
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

  • Techcombank

STK: 19031463859012
Chủ TK: Ngô Văn Ngọc
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đông Đô

  • MBBank

STK: 0900193998888
Chủ TK: Ngô Văn Ngọc
Ngân hàng MBBank chi nhánh Thái Nguyên