Chè Thái Nguyên

Website cung cấp sản phẩm chè thái nguyên ngon, chất lượng

Chè nõn tôm

Danh mục: Chè đặc sản

Trà nõn tôm hay chè nõn tôm là loại chè đặc biệt, chè có mùi thơm mát dịu, nước trong, xanh, sánh và có mùi thơm đặc trưng riêng.

Giá: 250 đ

Mô tả sản phẩm

Trà nõn tôm hay chè nõn tôm là loại chè đặc biệt, chè có mùi thơm mát dịu, nước trong, xanh, sánh và có mùi thơm đặc trưng riêng.
Cề nõn tôm là loại chè được hái từ khi búp chè mới nhu, người làm chè chọn những búp còn non vẫn xoắn lại với nhau để tạo nên sản phẩm đặc trưng này ở Chè Thái Nguyên